på svenska | in englishLyhyesti
Artikkelit
Linkit


Tausta ja tarkoitus
Organisaatio
Rahoitus
Tukijat
Press


Yleistä
Tapahtumat
Julkaisut
Kootut teokset
Stipendit
Toimintakertomukset
Lisätietoa jatkossa?Anders Chydenius
- säätiö
PL 567
67700 Kokkola
Puh. (06) 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Säätiön toiminnan keskeiset painopisteet vuonna 2017 ovat Chydeniuksen koottujen teosten sähköinen julkaiseminen, Anders Chydenius -vapaakauppaseminaarin järjestäminen yhdeksättä kertaa ja tietämisen vapauden päivän seminaarin järjestäminen yhdettätoista kertaa.

1. Anders Chydeniuksen tunnetuksi tekeminen

Säätiön tarkoituksena on Anders Chydeniuksen ajatusten ja perinteen pohjalta edistää talouden vapautumisesta ja sen seurauksista käytävää keskustelua, tukea siihen kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta sekä vaikuttaa sitä koskevaan päätöksentekoon eettisiä arvoja korostaen.

Tarkoitustaan toteuttaessaan säätiö pyrkii tekemään Chydeniusta tunnetuksi sekä Suomessa että ulkomailla tilaisuuksien, julkaisujen ja tiedotusvälineiden avulla.

Säätiö tekee tunnetuksi Chydeniuksen roolia päätöksenteon avoimuuden ja asiakirjajulkisuuden kansainvälisenä uranuurtajana. Toimintavuonna säätiö jatkaa suomalais-ruotsalaisen "tietämisen vapauden päivän" viettämistä Ruotsi-Suomen painovapausasetuksen (2.12.1766) vuosipäivänä.

Säätiö pitää esillä Chydeniuksen roolia klassisen liberalismin uranuurtajana, "Pohjolan Adam Smithinä". Toimintavuonna säätiö järjestää Anders Chydenius -vapaakauppaseminaarin, joka käsittelee Suomen ja EU:n talouskehitystä ”chydeniaanisen liberalismin” hengessä. Säätiön tavoitteena on vakiinnuttaa seminaarin asema tunnettuna talouspoliittisen keskustelun kesäfoorumina.

Säätiö arvioi näitä toimintalinjojaan vuoden 2017 aikana.

2. Tieteellisen työn tukeminen ja kootut teokset

Säätiö tukee tavoitteitaan edistävää tieteellistä työtä. Vuonna 2016 keskeisin hanke tieteellisen työn tukemisessa on Anders Chydeniuksen koottujen teosten sähköinen julkaiseminen. Sähköinen julkaisu osana Chydenius-portaalia palvelee sekä tutkimusta että sitä yleistä kiinnostusta, jota Chydeniuksen ajatuksia kohtaan on niin Suomessa, Ruotsissa kuin eri puolilla maailmaa. Toimintavuonna on tarkoitus järjestää yhteistyökumppanien kanssa tieteellinen seminaari, jossa arvioidaan käsitystä 1700-luvusta ja Chydeniuksen perinnöstä Koottujen teosten hankkeen valossa.
Portaali ja tieteellinen seminaari perustuvat kansalliskirjallisuuden kannalta merkittävään tieteelliseen toimitustyöhön, jonka säätiö toteutti vuosina 2006–2016 ja jonka tuotteena Anders Chydeniuksen kootut teokset julkaistiin niin alkukielellä, suomenkielisenä käännöksenä kuin englanninkielisenä valikoimana. Säätiö on toteuttanut hankkeen yhteistyössä Jyväskylän yliopiston/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Chydenius-instituutin kannatusyhdistyksen kanssa.

Toimintavuonna säätiö päättää vuoden 2017 apurahojen myöntämisestä pro gradu -opinnäytteiden toteuttamiseen.

Lisäksi säätiö jakaa palkintoja 28.2.2017 Suomalaiseen kirjoituskilpailuun osallistuneille oppilaille. Kilpailun järjestää Helsingin Suomalainen Klubi yhteistoiminnassa Opetushallituksen, Äidinkielenopettajain liiton, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton, Otavan sekä Suomen Kuvalehden kanssa.

3. Julkaisutoiminta

Säätiö julkaisee Anders Chydeniuksen kootut teokset sähköisesti osana Chydenius-portaalia. Chydeniuksen koottujen teosten alkukielinen editio (Svenska Litteratursällskapet i Finland rf) ja suomenkielinen käännössarja (Edita) valmistuivat vuonna 2016. Englanninkielinen kirja (Routledge) ilmestyi syksyllä 2011. Säätiö jatkaa aikaisempien julkaisujensa jakelua yhteistyökumppaneille.

4. Seminaarit

Säätiö järjestää Anders Chydenius -vapaakauppaseminaari Kokkolassa perjantaina 21.7.2017. Pyrkimyksenä on jatkaa yhteistyötä Kokkolan kaupungin, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Pohjanmaan kauppakamarin, Keskipohjanmaa-lehden, Osuuskauppa KPOn, Keski-Pohjanmaan Osuuspankkiliiton ja Merenkurkunneuvoston kanssa.
Lisäksi säätiö järjestää Helsingissä perjantaina 1.12.2017 tietämisen vapauden päivän seminaarin. Pyrkimyksenä on järjestää seminaari yhteistyössä Konstsamfundetin ja Helsingin Sanomain Säätiön kanssa.
Tavoitteena on myös järjestää yhteistyössä Chydenius-instituutin kannatusyhdistyksen ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa Kootut teokset -hankkeen päätösseminaari Kokkolassa syksyllä 2017. Seminaariin on tarkoitus kutsua koottujen toteuttamiseen osallistuneita tutkijoita ja kääntäjiä Suomesta ja Ruotsista.

Säätiö selvittää yhteistyössä mySociety-verkoston, Open Knowledge Finland –yhdistyksen ja Kokkolan kaupungin kanssa mahdollisuuksia järjestää kolmas kansainvälinen Alaveteli-konferenssi (AlaveteliCon 2017) Kokkolassa kesällä 2017. Konferenssi liittyy tietopyyntöjen digitaalisen toteutuksen kehittämiseen.

5. Tiedotus, yhteistyö ja verkostoituminen

Säätiö käyttää kotisivuja ensisijaisena tiedotus- ja julkaisukanavanaan. Toimintavuonna säätiön verkkosivut uudistetaan osaksi Chydenius-portaalia. Lisäksi säätiö tiedottaa tiedotusvälineille toiminnastaan ja kannanotoistaan. Säätiö jatkaa yhteistyötä Chydeniuksen taloudelliseen, yhteiskunnallisen ja alueelliseen toimintaan liittyvien kumppaneiden kanssa.

Säätiö jatkaa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsenenä ja osallistuu 1.10.2017 vietettävän Säätiöpäivän viettoon.

6. Varainhankinta

Verohallituksen myöntämä verovähennysoikeus säätiön saamille lahjoituksille on luonut edellytykset varainhankinnan jatkamiselle vuosina 2012–2016. Yleisten pääomalahjoitusten lisäksi tavoitteena on hankkia tiettyihin toiminnallisiin kohteisiin osoitettuja lahjoituksia siten, että vuoden toimintakuluja voidaan kattaa avustuksilla. Säätiö hakee verovähennysoikeuden jatkamista.

7. Hallinto

Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään 28.2.2017. Hallitus pitää toimintavuonna kaksi muuta kokousta: yhden heinäkuussa Kokkolassa (21.7.) ja yhden joulukuussa Helsingissä (1.12.). Kokkolan yliopistokeskus Chydenius vastaa säätiön taloushallinnosta. Asiamies hoitaa muita hallinnollisia käytännön asioista.


 

  Hae