suomeksi | in englishNyheter
Artiklar
Länkar


Bakgrund och syfte
Organisation
Finansiering
Stödjare


Allmänt
Evenemang
Publikationer
Samlade skrifter
Stipender
Verksamhets-
  berättelser
 
Vill du ha ytterligare
  information?
Anders Chydenius
- stiftelse
PB 567
67700 Karleby
Tel. +358 (0)6 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net


9.6.2017
Anmäla dig till Anders Chydenius frihandelsseminariet (den 21 juli)
10.3.2017
Erkki Liikanen till ordförande för stiftelsens styrelse
1.6.2016
Anmälan till Anders Chydenius frihandelsseminariet (den 18 juni)
7.11.2015
Informationsfrihetens dag firas i Helsingfors 4.12.2015
13.6.2015
Anmälan till Anders Chydenius frihandelsseminariet (den 27 juni)
4.3.2015
Verksamhetsplan för året 2015 och verksamhetsberättelse 2014


Erkki Liikanen till ordförande för stiftelsens styrelse

Anders Chydenius - stiftelsens årsmöte valde idag (28.2.) tre nya personer till stiftelsens styrelse. De är chefdirektör Erkki Liikanen, chefredaktör Kaius Niemi och biskop Björn Vikström. De valdes i stället för Gustav Björkstrand, Asmo Kalpala och Krister Ståhlberg, som stod i tur att avgå. I stället för Antti Isotalus valdes den nya stadsdirektören Stina Mattila för Karleby stad till stiftelsens styrelse....

Läs mera >>

Idag för 250 år sedan: 8 november 1765

På den svenska webbplatsen (Frittord250.se) raporterar Jonas Nordin om händelserna som tog plats "idag för 250 år sedan". Hemlighetsfull skrift påverkade, enligt honom, tredje utskottets arbete I svenska riksdagen i 1765:

"Stora deputationens tredje utskott, som förbereder införandet av en tryckfrihetsförordning i Sverige, avslutade i dag läsningen av den anonyma skrift som vi rapporterade om i går....


Läs mera >>

Professor Gustav Björkstrand fick Chydenius-priset

Professor Gustav Björkstrand har tilldelats det riksomfattande Chydenius-priset. Björkstrand fick priset särskilt för sina insatser som styrelseordförandet för Anders Chydenius stiftelse och Anders Chydenius Prästgårdsförening men också för sitt mångsidiga livsarbete som professor, rektor för universitet, riksdagman, kulturminister och biskopen för Borgå stift....

Läs mera >>

Förslag om att högtidlighålla 250-årsminnet av offentlighetsprincipen

Anders Chydenius -stiftelsen har i sitt brev till utrikesminitrar och justitieministrar i Sverige och Finland tagit upp ett förslag om att högtidlighålla 250-årsminnet av offentlighetsprincipen:

Den nordiska offentlighetsprincipen har historiskt varit en av de grundläggande förutsättningarna för vår demokratiska utveckling i Sverige, Finland och Norden....


Läs mera >>

Traditionen med Anders Chydenius -frihandelsseminarium fortsätter i juni 2013

Anders Chydenius -frihandelsseminariet arrangeras i Karlebysalen den 29 juni under temat ”Europas framtid – räcker vårt kunnande som konkurrensfördel?”. Europas och Finlands ställning i den globala konkurrensen om investeringar och arbetsplatser behandlas mångsidigt ur såväl statsekonomins, utbildningens, industrins som den gemensamma eurovalutans synvinkel....

Läs mera >>

Utgivningen av Anders Chydenius samlade skrifter har inletts

Kyrkoherden i Karleby och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729–1803) är internationellt känd som upphovsman till världens första lag om offentlighet (tryckfrihetsförordningen 1766) och som "Nordens Adam Smith".

De första exemplaren av hans samlade skrifter överräcktes till republikens president Sauli Niinistö. Hans hela skriftliga kvarlåtenskap ges ut på originalspråk och i finsk översättning....


Läs mera >>

Öppna data som temat för informationsfrihetens dags seminarium

I år arrangerades ett seminarium för informationsfrihetens dag i Helsingfors stadshuset den 4 december kl. 12-14. I detta sammanhang publicerades också Chydenius samlade skrifter (1751-65) av stiftelsens styrelseordförande Gustav Björkstrand. "Öppna data och samhället 2016" -seminariet öppnades av Finlands kommunikationsminister Krista Kiuru. Även Sveriges ambassadör Anders Lidén hälsade seminariedeltagarna....

Läs mera >>

Chydenius-seminariet dryfte om EU:s ekonomikris

I Karleby samlades lördagen den 9 juni företagare och invånare från Österbotten för att diskutera ekonomisk politik. Hedersgäster på Anders Chydenius -frihandelsseminariet var finansminister Jutta Urpilainen och verkställande direktör för Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) Klaus Regling, vilka intensivt medverkat i att hitta en lösning på EU:s ekonomikris....

Läs mera >>


 

  Sök