på svenska | in englishLyhyesti
Artikkelit
Linkit


Tausta ja tarkoitus
Organisaatio
Rahoitus
Tukijat
Press


Yleistä
Tapahtumat
Julkaisut
Kootut teokset
Stipendit
Toimintakertomukset
Lisätietoa jatkossa?Anders Chydenius
- säätiö
PL 567
67700 Kokkola
Puh. (06) 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Katso myös Digitaalisen lukuseuran verkkoartikkelit

Suomalaisia vai maailmankansalaisia?
Chydenius, Snellman ja globalisaatio

Anders Chydenius -säätiön julkaisuja 3
Toimittanut Pertti Hyttinen

Art-Print Oy
Kokkola 2007
ISBN 978-952-99519-4-9
ISSN 1795-5297
Julkaisupäivä 9.6.2007

J.V.Snellmanin ajatukset ovat paljolti viitoittaneet itsenäisen Suomen kehitystä kansallisvaltiona ja kansalaisyhteiskuntana. Anders Chydenius taas edustaa valistusta, jossa kosmopoliittisuus ja paikallisuus usein kietoutuivat yhteen. Nämä kaksi Kokkolassakin vaikuttanutta yhteiskunnallista ajattelijaa ja vaikuttajaa antavat lähtökohtia nykyhetken ja tulevaisuuden hahmottamiselle. Mikä on kansallisvaltion tila tänään, ja onko sillä enää sijaa tulevaisuudessa? Mikä on kansallisten arvojen merkitys globaalissa taloudessa? Tuleeko meistä suuryritysten "kansalaisia" vai maailmankansalaisia?

Julkaisu perustuu Snellman 200 -juhlavuoteen liittyneessä "Snellmanilaisen kansallisvaltion globaalit mahdollisuudet" -seminaarissa Kokkolassa 16.6.2006 pidettyihin esitelmiin. Puheenvuorojen julkaiseminen Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuonna tukee ajankohtaista keskustelua kansallisesta identiteetistä ja kansalaisuudesta.

Puheenvuorojen kirjoittajat:
Puhemies Paavo Lipponen (kuvassa)
Professori Pauli Kettunen
Pääjohtaja Asmo Kalpala
Pankinjohtaja Sinikka Salo
Professori Sverker Gustavsson
Toiminnanjohtaja Pauliina Arola
Professori Juha Sihvo

Tilaa kirja osoitteesta asiamies@chydenius.net

Lataa kirja koneellesi pdf-muodossa


kansikuvaThe World's First Freedom of Information Act
Anders Chydenius' Legacy Today

Anders Chydenius -säätiön julkaisuja 2
Toimittanut Juha Mustonen
nidottu, 103 s
ISBN 952-99519-2-2
ISBN 952-99519-3-0 (PDF)
ISSN 1795-5297
Art-Print Oy: Kokkola 2006
Julkaisupäivä 1.12.2006

Vuonna 2006 tulee kuluneeksi 240 vuotta maailman ensimmäisen julkisuuslain käyttöönotosta. Juhlajulkaisu sisältää lakitekstin englanninkielisen käännöksen, artikkelin Anders Chydeniuksen ajaman lain syntyvaiheista sekä pyydettyjä puheenvuoroja julkisuusperiaatteen tilasta Suomessa, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti.

Lue kirjan esittely (pdf)

Tilaa kirja osoitteesta asiamies@chydenius.net

Lataa kirja koneellesi pdf-muodossa


Yhteinen vapaus
Anders Chydeniuksen ajatukset nykyajassa

Den gemensamma friheten
Anders Chydenius tankar i dagens värld

Anders Chydenius –säätiön julkaisuja 1
nidottu, 238 s.
ISSN 1795-5297
ISBN 952-99519-0-6 (nid.)
ISBN 952-99519-1-4 (PDF)

Art-Print Oy: Kokkola 2005
Julkaisupäivä 7.4.2005

Vuonna 2003 tuli kuluneeksi 200 vuotta suomalaisen demokratian edelläkävijän Anders Chydeniuksen (1729-1803) kuolemasta. Tähän julkaisuun on koottu juhlavuoden aikana eri yhteyksiä varten kirjoitettuja artikkeleita ja puheita.

Sisällys:

Tasavallan Presidentti Tarja Halonen
Puhe Anders Chydeniuksen juhlavuoden pääjuhlassa
Kokkolassa 1.3.2003

Juha Manninen
Avoin yhteiskunta – valistusajattelija Anders Chydeniuksen
ajankohtainen perintö

Anders Björck
Anders Chydenius ja avoin yhteiskunta

Gustav Björkstrand

Avoimuus ja vapaus

Pauli Kettunen
Yhteiskunta ohjattavana ja ohjaajana – historiallinen näkökulma

Ilkka Niiniluoto
Vapaus, veljeys, tasa-arvo

Raija Julkunen

Tämän ajan liberalismi

John Vikström
Vapaus ja vastuu. Anders Chydeniuksen filosofia tässä ajassa

Lue kirjan esittely

Tilaa kirja osoitteesta asiamies@chydenius.net

Lataa kirja koneellesi pdf-muodossa (4,6 Mt)


Hyve ja markkinatalous
 
Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn ja Anders Chydenius -säätiön raportti "Hyve ja markkinatalous" ilmestyi 25.9.2003. Raportissa haetaan yhteistä säveltä taloudelliselle ja filosofiselle keskustelulle hyvästä markkinataloudesta. Raportissa käsitellään lisäksi työyhteisöjen arjen kysymyksiä, yrittäjyyden edellytyksiä sekä liike-elämän moraalia ja talouden retoriikkaa.

Taloudellisesta toiminnasta ja hyveestä ei ole totuttu puhumaan samalla kertaa. Taloudellista keskustelua ovat käyneet ekonomistit. Etiikasta, hyvästä elämästä ja hyveestä ovat puhuneet filosofit. Hyve ja markkinatalous -raportissa saatetaan nämä keskustelut yhteen. Raportti pyrkii avaamaan tuoreita ja realistisia näkökulmia ajankohtaiseen keskusteluun hyvinvoinnista, markkinatalouden moraalista, työelämästä, yrittäjyydestä sekä taloudellisen keskustelun retoriikasta.

Raportin ovat kirjoittaneet alojensa huippuasiantuntijat: päätoimittaja Jaakko Elenius, tutkija Ilkka Haavisto, vuorineuvos Gustav von Hertzen, johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen, professori Vesa Kanniainen, filosofi Maija-Riitta Ollila, filosofi Terho Pursiainen ja professori Juha Sihvola.
 

  

  Hae